Bridgeclub Esbeek
"Bridgen met een glimlach"

Bridgeclub Esbeek is in 2002 opgericht en heeft haar domicilie in Esbeek.

Wij spelen onze competitie avonden in :

Gasterij "Schuttershof"

Dorpsstraat 2

5085 EG Esbeek

013-5169242

Wij organiseren een bridgecompetitie op de maandagavond en drie bridgedrives door het jaar heen.

Dit zijn de stamppottendrive in de herfst, de carnavalsdrive en een "openlucht-drive" in Augustus.

Wij hebben nog mogelijkheden voor nieuwe leden. Voor informatie kunt U kontakt opnemen met het bestuur.

De contributie voor actieve leden bedraagt € 35,= per seizoen.

Rekeningnummer van de Club: NL60RABO0106860577